Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Sự kiện & Tin tức

Bộ Công Thương mới đây đã tổ chức hội thảo “Xây dựng và triển khai danh mục công nghệ, sản phẩm công nghệ cao về công nghệ sinh học ngành Công Thương đến năm 2030”. Hội thảo có sự có mặt của đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, và các đại biểu đến từ các Viện Công nghiệp Thực phẩm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia HN và đại diện đến từ các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi thô xanh dạng lỏng bằng công nghệ vi sinh để nâng cao hiệu suất chuyển hóa thức ăn và chất lượng thịt lợn”. Đề tài nằm trong Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

Chỉnh sửa base (ba-zơ) là một kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen tương đối mới có thể tráo đổi một cặp base DNA cho nhau, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một tiền năng để sửa chữa các đột biến đơn nucleotide nguy hại trong hệ gen người.