Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

 • Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

  Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

  VCCM là trung tâm bảo tồn, lưu trữ giống và nguồn gen vi sinh vật hàng đầu tại Việt Nam

  Resources
 • Bảo tồn - Lưu giữ - Phát triển

  Bảo tồn - Lưu giữ - Phát triển

  VCCM bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen vi sinh vật nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn gen vi sinh vật trong các ngành nông công nghiệp, y dược, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

  Resources
 • Vị thế Tiên phong

  Vị thế Tiên phong

  VCCM là đơn vị nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực vi sinh vật. Hàng năm VCCM tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học và công bố nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trên thế giới.  

  Resources

Giới thiệu

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật (VCCM)

VCCM lưu giữ và cung cấp một lượng lớn đa dạng nguồn gen vi sinh vật có giá trị phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm sinh học từ vi sinh vật trong các ngành công nông lâm ngư nghiệp, y dược, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường

Chủng vi sinh vật

Chủng vi sinh vật

Bộ sưu tập Vi sinh vật phục vụ nghiên cứu, đào tạo và mục đích thương mại

Ký gửi

Ký gửi

Lưu giữ và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật

Dịch vụ

Dịch vụ

Định danh vi sinh vật, giải trình tự gen, lên men, và những dịch vụ khác

Chuyên gia

Chuyên gia

Quy tụ đội ngũ những nhà khoa học được đào tạo trong và ngoài nước

Thành tựu VCCM

1 +
Chủng vi sinh vật
1 +
Công trình nghiên cứu
1 +
Đối tác
1 +
Chuyên gia

Đối tác