Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Ký gửi

VCCM lưu giữ các chủng giống vi sinh vật thuộc nhóm An toàn sinh học Cấp 1 và 2.

Kinh phí : Tuỳ thuộc vào đặc tính chủng và yêu cầu của người gửi

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 1. Gửi đơn yêu cầu ký gửi chủng giống (mẫu đơn) tới VCCM qua email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Bước 2. Sau khi VCCM xem xét đơn đăng ký, người ký gửi chủng cần gửi chủng giống đến địa chỉ sau:

  • Địa chỉ: Phòng 105, nhà B4 - Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024. 37562880
  • Fax: 024. 38363144

Bước 3. VCCM sẽ lưu giữ và bảo quản chủng giống với mã số VCCM sau khi kiểm tra chủng giống.

Bước 4. Giấy chứng nhận ký gửi chủng giống sẽ được gửi đến người ký gửi.