Endomycopsis fibuliger

Số hiệu
1002
Mô tả

TS. Nguyễn Thế Trang

Ứng dụng

Sinh glucoamylaza

Mức độ an toàn sinh học

1

Hiện trạng lưu giữ

Để lạnh, khác

Địa điểm phân lập

Bánh men

Nơi lưu giữ

Phòng công nghệ vật liệu sinh học- viện công nghệ sinh học 

Tài liệu tham khảo

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn