Streptomyces

Số hiệu
3482
Mô tả

Đặng Văn Tiến

Mức độ an toàn sinh học
Hiện trạng lưu giữ

Phương pháp khác: glycerol

Địa điểm phân lập

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Nơi lưu giữ

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật, Viện Công nghệ sinh học

Tài liệu tham khảo

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn