B. thuringiensis

Số hiệu
1396
Mô tả

Đặng Văn Tiến

Mức độ an toàn sinh học

1

Hiện trạng lưu giữ

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

Đặc điểm hình thái

Khuẩn lạc tròn màu trắng sữa, xung quanh có viền răng cưa.

Điều kiện nuôi cấy

Hiếu khí tùy tiện

Điều kiện nuôi cấy
Nhiệt độ nuôi cấy:

28 - 30oC

Môi trường nuôi cấy:

MPA, LBA, CYS

Địa điểm phân lập

Hải Dương

Nơi lưu giữ

Viện công nghệ sinh học

Tài liệu tham khảo

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn