B. thuringiensis

Số hiệu
1118
Chủng chuẩn

Bacillus thuringiensis serovar aizawa

Ứng dụng

Diệt côn trùng bộ cánh vảy

Mức độ an toàn sinh học

1

Hiện trạng lưu giữ

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

Đặc tính gen

cry1Ab, cry1Ac, cry4B

Đặc điểm hình thái

Khuẩn lạc màu trắng sữa, nhăn, viền răng cưa

Điều kiện nuôi cấy

Hiếu khí hoặc hiếu khí tùy tiện

Điều kiện nuôi cấy
Nhiệt độ nuôi cấy:

28oC - 30oC

Môi trường nuôi cấy:

MPA, LBA, CYS

Địa điểm phân lập

Ao Vua – Hà Tây

Thời gian phân lập

2005

Nơi lưu giữ

Viện công nghệ sinh học

Tài liệu tham khảo

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn