Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Category: Mức độ an toàn sinh học:
11 Pseudomonas sp.

Số hiệu:

2878

Địa điểm phân lập:

Đất

11 Steptomyces

Số hiệu:

3419

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Chất thải chăn nuôi gia cầm Vĩnh Phúc

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

11 Steptomyces arabicus

Số hiệu:

3417

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Rác thải sinh hoạt nhà máy rác cầu Diễn

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

11 Steptomyces arabicus

Số hiệu:

3418

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Bể ủ rác thải sinh hoạt nhà máy rác Cầu Diễn

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

Số hiệu:

3415

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Rác thải sinh hoạt  nhà máy rác Việt Trì

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, nitơ lỏng, phương pháp khác

Số hiệu:

3416

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Mùn hữu cơ nhà máy rác Đồng Xoài, Bình Phước

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, nitơ lỏng, phương pháp khác

11 Streptomyces

Số hiệu:

3414

Mô tả:

Lê Mai Hương

Địa điểm phân lập:

Bầu rễ cây cà phê, Đăk Lăk

11 Streptomyces

Số hiệu:

3421

Mô tả:

Đặng Văn Tiến

Địa điểm phân lập:

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: glycerol

11 Streptomyces

Số hiệu:

3422

Mô tả:

Đặng Văn Tiến

Địa điểm phân lập:

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: glycerol

11 Streptomyces

Số hiệu:

3423

Mô tả:

Đặng Văn Tiến

Địa điểm phân lập:

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: glycerol

11 Streptomyces

Số hiệu:

3424

Mô tả:

Đặng Văn Tiến

Địa điểm phân lập:

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: glycerol

11 Streptomyces

Số hiệu:

3425

Mô tả:

Đặng Văn Tiến

Địa điểm phân lập:

Đât rừng ngập mặn Nam Định

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: glycerol

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn