Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Category: Mức độ an toàn sinh học:
15 Gumboro

Số hiệu:

3375

Hiện trạng lưu giữ:

Dạng đông khô, bảo quản ở 700C. Sản phẩm gen là plasmid tái tổ hợp chứa gen VP2 được bảo quản ở -200C

15 Gumboro

Số hiệu:

3402

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên đàn gà bị mắc bệnh Gumboro tại tỉnh Bình Dương năm 2005.

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu virus cường độc được bảo quản ở -700C. Sản phẩm gen là plasmid tái tổ hợp chứa gen VP2 được bảo quản ở -200C

Số hiệu:

1001

Số hiệu:

3405

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên gà mắc bệnh năm 2008 tại tỉnh Đồng Tháp. 

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C;Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C.

Số hiệu:

3406

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên gà mắc bệnh năm 2008 tại tỉnh Trà Vinh. 

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C; Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C.

Số hiệu:

3407

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên vịt mắc bệnh năm 2007 tại Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An. 

Hiện trạng lưu giữ:

 Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C;

Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C.

Số hiệu:

3408

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên vịt mắc bệnh năm 2007 tại Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An. 

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C

Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C.

Số hiệu:

3409

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên vịt năm 2011 tại tỉnh Quảng Trị. 

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C

Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C

Số hiệu:

3410

Địa điểm phân lập:

Phân lập trên vịt bị bệnh năm 2011 tại tỉnh Quảng Trị. 

Hiện trạng lưu giữ:

Mẫu bệnh phẩm (đã vô hoạt) được bảo quản ở -800C

Plasmid tái tổ hợp chứa gen H5 được bảo quản ở -200C

15 Picornaviridae

Số hiệu:

3403

Hiện trạng lưu giữ:

Dung dịch nước trứng chứa virus nhược độc vaccine Viêm gan vịt chủng VXXT được bảo quản ở -800C.

15 Picornaviridae

Số hiệu:

3404

Địa điểm phân lập:

Phân lập tại ổ dịch của tỉnh Đồng Nai năm 2009

Hiện trạng lưu giữ:

Dung dịch nước trứng chứa virus cường độc viêm gan vịt chủng DN2 được bảo quản ở -800C.

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn