Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Category: Mức độ an toàn sinh học:
14 Chaetomorpha sp

Số hiệu:

1004

Mô tả:

Dạng sợi không phân nhánh, mỗi tế bào có nhiều hạt tế bào và nhiều hạt tạo bột, sinh sản bằng bào tử động có bốn roi, sinh sản hữu tính bằng giao tử có hai roi…

Địa điểm phân lập:

Ao nuôi thủy sản

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

14 Cladophora sp

Số hiệu:

1005

Mô tả:

      rong dạng sợi gồm một hàng tế bào, chia nhánh nhiều bậc theo kiểu mọc đối, chạc ba…, sinh sản vô tính bằng động bào tử 2 – 4 roi, sinh sản dinh dưỡng bằng nảy mầm các phần của thân, sinh sản hữu tính bằng sự kết hợp của các giao tử đẳng hình với 2 roi

Địa điểm phân lập:

Ao nuôi thủy sản

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

14 Enteromorpha sp

Số hiệu:

1006

Mô tả:

Thân rong dạng trụ tròn hình ống, dạng túi hay phiếm dẹp, chia nhánh nhiều hoặc không, nhánh có một hay nhiều hàng tế bào; sinh sản vô tính bằng động bào tử có 2 – 4 roi; sinh sản hữu tính bằng giao tử đẳng hình hay dị hình, 2 roi, hình thành giống như bào tử động…

Địa điểm phân lập:

Ao nuôi thủy sản

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

Số hiệu:

3379

Số hiệu:

3380

Số hiệu:

3381

Số hiệu:

3382

Số hiệu:

3383

Số hiệu:

3384

Số hiệu:

3385
14 Spirulina maxina

Số hiệu:

3389

Địa điểm phân lập:

Pháp

14 Spirulina maxina

Số hiệu:

3391

Địa điểm phân lập:

Pháp

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn