Vi khuẩn

Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Mức độ an toàn sinh học:

Số hiệu:

2696

Mô tả:

Huỳnh Thị Thu Huệ

Hiện trạng lưu giữ:

Để lạnh

Số hiệu:

2697

Mô tả:

Huỳnh Thị Thu Huệ

Hiện trạng lưu giữ:

Để lạnh

Số hiệu:

2640

Mô tả:

Lê Mai Hương

Địa điểm phân lập:

rong Sụn 

Số hiệu:

2650

Mô tả:

Lê Mai Hương

Địa điểm phân lập:

rong Sụn

1 Azotobacter

Số hiệu:

2706

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Đất trồng lúa Thái Nguyên

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

1 Azotobacter

Số hiệu:

2708

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Đất trồng lúa Thái Nguyên

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

1 Azotobacter

Số hiệu:

2709

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Đất trồng lúa Thái Nguyên

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

Số hiệu:

2914

Địa điểm phân lập:

Hạt ngô

1 B. thuringiensis

Số hiệu:

1348

Mô tả:

Trịnh Thị Thu Hà

Địa điểm phân lập:

Hà Giang

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

1 B. thuringiensis

Số hiệu:

1675

Mô tả:

Lê Thị Minh Thành

Địa điểm phân lập:

Nghệ An

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

1 B. thuringiensis

Số hiệu:

1691

Địa điểm phân lập:

Nghệ An

1 B. thuringiensis

Số hiệu:

1349

Mô tả:

Trịnh Thị Thu Hà

Địa điểm phân lập:

Hà Giang

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, Nitơ lỏng, phương pháp khác

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn