Nấm sợi

Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Mức độ an toàn sinh học:

Số hiệu:

2962

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Đất ô nhiễm chì Thái Nguyên

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô,  phương pháp khác

Số hiệu:

2961

Mô tả:

Tăng Thị Chính

Địa điểm phân lập:

Đất ô nhiễm chì Thái Nguyên

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô,  phương pháp 

Số hiệu:

2987

Mô tả:

Lại Thúy Hiền

Địa điểm phân lập:

nhiên liệu máy bay ASH1

Hiện trạng lưu giữ:

  Phương pháp khác:trên dầu 

Số hiệu:

2981

Mô tả:

Lại Thúy Hiền

Địa điểm phân lập:

Nhiên liệu máy bay

Hiện trạng lưu giữ:

  Phương pháp khác: trên JetA1     

12 Agaricus bisborus

Số hiệu:

3022

Mô tả:

Phạm Nữ Kim Hoàng

Địa điểm phân lập:

Nấm mỡ thương mại có nguồn gốc Nhật Bản do TS. Trương Bình Nguyên cung cấp

12 Agaricus blazei

Số hiệu:

2994

Mô tả:

Phạm Nữ Kim Hoàng

Địa điểm phân lập:

Nấm mỡ chịu nhiệt do nông dân miền Bắc cung cấp 

12 Ascobolus sp.

Số hiệu:

3038

Mô tả:

Phạm Nữ Kim Hoàng

Địa điểm phân lập:

Đất rừng thông

12 Ascobolus sp.

Số hiệu:

3040

Mô tả:

Phạm Nữ Kim Hoàng

Địa điểm phân lập:

Đất rừng thông

12 Ascobolus sp.

Số hiệu:

3039

Mô tả:

Phạm Nữ Kim Hoàng

Địa điểm phân lập:

Đất rừng thông

Số hiệu:

2971

Mô tả:

Lại Thúy Hiền

Địa điểm phân lập:

Nhiên liệu máy bay JetA1

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: trên cát+ dầu

Số hiệu:

2968

Mô tả:

Lại Thúy Hiền

Địa điểm phân lập:

Dầu mỏ và nhiên liệu máy bay

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác: trên cát+ DO

Số hiệu:

2985

Mô tả:

Lại Thúy Hiền

Địa điểm phân lập:

Dầu mỏ và nhiên liệu máy bay

Hiện trạng lưu giữ:

  Phương pháp khác:trên dầu 

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn