Sắp xếp theo: orderby Hiển thị:
Category: Mức độ an toàn sinh học:
13 Candida albican

Số hiệu:

1042
13 Candida albicans

Số hiệu:

1021

Mô tả:

Lê Mai Hương

Địa điểm phân lập:

Chủng chuẩn

Hiện trạng lưu giữ:

Đông khô, giữ trong glycerol

13 Candida albicans

Số hiệu:

1021

Địa điểm phân lập:

Chủng chuẩn

13 Candida sp.

Số hiệu:

1029

Mô tả:

Nghiêm Ngọc Minh

Địa điểm phân lập:

Biển Thanh Hóa

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

13 Candida sp.

Số hiệu:

1030

Mô tả:

Nghiêm Ngọc Minh

Địa điểm phân lập:

Biển Thanh Hóa

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

13 Chaetomorpha sp

Số hiệu:

1004

Địa điểm phân lập:

Ao nuôi thủy sản

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

13 Cladophora sp

Số hiệu:

1005

Địa điểm phân lập:

Ao nuôi thủy sản

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

13 Debaryomyces sp. QN5

Số hiệu:

1032

Mô tả:

Nghiêm Ngọc Minh

Địa điểm phân lập:

Biển Quảng Ninh

Hiện trạng lưu giữ:

Phương pháp khác

Số hiệu:

1003

Mô tả:

TS.Nguyễn Thế Trang

Địa điểm phân lập:

Bánh men

Hiện trạng lưu giữ:

Để lạnh, khác

Số hiệu:

1002

Mô tả:

TS. Nguyễn Thế Trang

Ứng dụng:

Sinh glucoamylaza

Địa điểm phân lập:

Bánh men

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Để lạnh, khác

Số hiệu:

1003

Ứng dụng:

Sinh glucoamylaza

Địa điểm phân lập:

Bánh men

Mức độ an toàn sinh học:

1

Hiện trạng lưu giữ:

Để lạnh, khác

13 Geotrichum candidum

Số hiệu:

1041

Bản quyền thuộc về Viện Công nghệ Sinh học.

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: vast-ccm@vast.vn